Sesja 24/08/2023

Uchwała Nr LXV/363/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:40:24.
Uchwała Nr LXV/364/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:40:36.
Uchwała Nr LXV/365/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawichost na rok szkolny 2023/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:40:49.
Uchwała Nr LXV/366/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Józefków

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:41:07.
Uchwała Nr LXV/367/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:41:21.
Uchwała Nr LXV/368/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:41:33.
Uchwała Nr LXV/369/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:41:56.
Protokoły z głosowań 24/08/2023

protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:17:04.

Zobacz:
 Sesja 26/01/2023 .  Sesja 23/02/2023 .  Sesja 30/03/2023 .  Sesja 25/04/2023 .  Sesja 25/05/2023 .  Sesja 22/06/2023 .  Sesja 11/07/2023 .  Sesja 24/08/2023 .  Sesja 28/09/2023 .  Sesja 31/10/2023 .  Sesja 27/11/2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:17:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki