Wybory parlamentarne 2023

POSTANOWIENIE NR 45/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Zawichost na stałe obwody głosowani

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-02 08:01:54.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-25 10:46:19.
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 12:58:26.
Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 13:05:06.
Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 13:05:18.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAWICHOSTU O OKRĘGACH
WYBORCZYCH - GMINA ZAWICHOST

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 09:56:33.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 18 września 2023 r.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:49:20.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Zawichost
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-25 14:30:13.
Data wprowadzenia: 2023-09-25 14:30:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki