Sesja 30/03/2023

Uchwała Nr LX/335/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2023-2035

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:45:08.
Uchwała Nr LX/336/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:45:32.
Uchwała Nr LX/337/2023 Rady Miejskiej Zawichost

sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:45:44.
Uchwała Nr LX/338/2023 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i zasad otrzymywania diet przez Radnych Rady Miejskiej Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:45:56.
Uchwała Nr LX/339/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:46:08.
Uchwała Nr LX/340/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:46:22.
Uchwała Nr LX/341/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2023.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:46:33.
Uchwała Nr LX/342/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:46:46.
Uchwała Nr LX/343/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:46:59.
Uchwała Nr LX/344/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:47:17.
Uchwała Nr LX/345/2023 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:47:29.
Uchwała Nr LX/346/2023 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 11:54:34.
Uchwała Nr LX/347/2023 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 11:56:27.
Protokoły z głosowań 30/03/2023

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 12:11:11.

Zobacz:
 Sesja 26/01/2023 .  Sesja 23/02/2023 .  Sesja 30/03/2023 .  Sesja 25/04/2023 .  Sesja 25/05/2023 .  Sesja 22/06/2023 .  Sesja 11/07/2023 .  Sesja 24/08/2023 .  Sesja 28/09/2023 .  Sesja 31/10/2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-04-05 12:11:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki