Sesja 26/01/2023

Uchwała Nr LVIII/317/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2032-2035

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:10:58.
Uchwała Nr LVIII/318/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:11:09.
Uchwała Nr LVIII/319/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:11:29.
Uchwała Nr LVIII/320/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:11:47.
Uchwała Nr LVIII/321/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:12:02.
Uchwała Nr LVIII/322/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:12:17.
Uchwała Nr LVIII/323/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:12:34.
Uchwała Nr LVIII/324/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:13:07.
Uchwała Nr LVIII/325/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:13:32.
Uchwała Nr LVIII/326/2023 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:13:47.

Zobacz:
 Sesja 26/01/2023 .  Sesja 23/02/2023 .  Sesja 30/03/2023 .  Sesja 25/04/2023 .  Sesja 25/05/2023 .  Sesja 22/06/2023 .  Sesja 11/07/2023 .  Sesja 24/08/2023 .  Sesja 28/09/2023 .  Sesja 31/10/2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:13:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki