Za 2023 rok

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 08:59:58.
Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:00:10.
Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:00:22.
Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:00:36.
Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:00:51 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:01:09 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawich

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:01:28 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:01:39 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:" Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą s

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:01:54 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MiG Zawich

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:02:03 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:02:14 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obrony w UMiG Zawichost w 2023 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:16:38 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-19 09:16:55 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:04:02 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:04:12 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:04:31 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie taryfy energii cieplnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:04:43 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:04:54 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:05:04 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:05:17 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:05:28 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:05:40 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn: "Rosnąca Odporność na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:05:50 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia karty Audytu Wewnętrznego oraz zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:00 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek i zakładów budżetowych Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:10 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:19 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:29 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:39 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszy Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:06:50 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:07:02 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:27:38 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Pani Alicji Jasińskiej -Kierownia GKRRiOŚ do sporządzania i podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:45:31 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:54:14 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:55:08 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:55:21 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:55:32 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:56:23 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:56:36 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:56:49 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:57:06 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:04:23 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:04:34 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:04:45 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:04:57 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:05:07 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:05:18 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:05:28 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:05:41 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:05:52 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:09:57 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upowaznienia Pani Alicji Jasińskiej - Kierownika RGKRRiOŚ do sporządzania i podpisywania deklaracji na podatek leśny.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:10:08 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:10:19 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką na zabytkami z terenu Gminy Zawichost, w związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 ro

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:10:29 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznacenia koordynatora do spraw dostępności w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:10:40 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:10:53 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Zawichostu

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:33:09 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 57/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:33:23 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:33:32 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:33:43 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 60/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:34:42 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:35:00 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:35:11 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:35:25 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:35:39 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków wydzielonych dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:35:52 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:36:05 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:36:18 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:36:29 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:36:44 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:36:56 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:37:07 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:37:17 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Zawichostu

W sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0066/19 pn. "Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście"

Procedura monitorowania utzymania efektów projektupn. "Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście"

Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:37:28 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-21 08:53:12 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-21 08:53:24 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-21 08:53:35 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:21:29 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:21:39 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 79/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:21:52 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 80/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:22:04 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:22:21 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:22:38 | Data modyfikacji: 2023-01-19 09:05:52.
Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:22:58 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:23:15 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:23:34 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:23:45 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:23:57 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:24:11 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:24:25 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:24:39 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku ZSiP w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:24:52 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 92/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:25:05 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:14:20 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:14:32 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:14:42 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:14:53 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:51:24 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:34:14.
Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:51:37 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:16:02.
Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Zawichostu

Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:51:55 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:16:02.
Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w UMiG Zawichoscie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:52:09 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0144/19 pn" Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:52:23 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:52:33 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:52:43 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:52:57 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:53:07 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 07:53:19 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 107/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:34:57 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 108/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK Zawichost za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:35:22 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:35:48 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 110/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:36:35 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 111/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian w budżecie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:47:38 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 112/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian w planie finansowym Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:47:52 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 113/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:48:07 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian planu finansowego wydzielonego rachunki dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:48:21 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 12:01:49 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:21:16 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:21:27 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:21:39 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichostu w sprawoe dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:21:52 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych remont pokryć dachowych przystanków autobusowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:22:04 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 121/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:22:17 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 122/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:22:30 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:22:42 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 124/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:22:53 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 125/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:23:06 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:23:18 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeniesienia przedszkola zorganizowanego w ZSIP w Czyżowie Szlacheckim na czas remontu do pomierszczeń zastępczych ZSIP w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:16:57 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do spraw wyceny gruntów stanowiących mienie Gminny Zawichost na potrzeby ewidencji księgowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:17:12 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:18:48.
Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sie na terenie Gminy Zawichost .pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:17:26 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:17:39 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 131/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:17:50 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 132/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:18:04 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 133/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:18:17 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 134/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynku ZSIP w Czyżów Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:55:56 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Linów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:56:08 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 136/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:56:22 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:56:34 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek i zakładów budżetowych Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:57:24 | Data modyfikacji: 2023-07-26 07:54:36.
Zarządzenie nr 139/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok-.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 11:42:31 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:45:45.
Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MIasta i Gminy w Zawichoście 2023 rok...pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 11:48:13 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:50:58.
Zarządzenie nr 141/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok..pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 11:52:19 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:55:24.
Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy..pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 11:57:21 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:59:43.
Zarządzenie nr 143/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r...pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 12:00:28 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:14:11.
Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG na rok 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 13:12:14 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:13:11.
Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 13:15:55 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania składu komisji kunkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w II pólroczu 2023 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:20:26 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 147/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:20:42 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:21:01 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 149/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie niedopłatnego przekazania środków trwałych ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:21:18 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 150/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:21:52 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 151/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:22:08 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 152/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:23:11 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 153/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:23:27 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 154/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Zawichostu do wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamiawiającego na czas nieobecności Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:23:48 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 155/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wydarzenia Święto Plonów - Zawichost 2023

Regulamin

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-11 13:13:35 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:24:21 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:24:34 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 158/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:24:45 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 159/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:25:05 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 160/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:25:21 | Data modyfikacji: 2023-07-24 13:18:13.
Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:25:35 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:05.
Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:25:49 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:58.
Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:11:23 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:58.
Zarządzenie nr 164/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:11:39 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:58.
Zarządzenie nr 165/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:11:55 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:58.
Zarządzenie nr 166/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:12:08 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:10:58.
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:12:30 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 168/2023 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenia w sprawie zasad zwrotów kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców...

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:11:09 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 169/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:11:21 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 170/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:11:41 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 171/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:11:57 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 172/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:12:07 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 173/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:12:16 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 174/2023 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:12:31 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:05.
Zarządzenie nr 175/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:52:14 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:52:37.
Zarządzenie nr 176/2023 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:52:58 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:52:37.
Zarządzenie nr 177/2023 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:53:09 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Zarządzenie nr 178/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Linów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:53:50 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:54:05 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Zarządzenie nr 180/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej/ remizy OSP w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:54:17 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Zarządzenie nr 181/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:54:29 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Zarządzenie nr 182/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Rozbudowa i przebudowa budynku Zdrowia w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:54:42 | Data modyfikacji: 2023-09-28 11:53:31.
Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:54:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki