Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Studium"

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr LIV/304/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-19 13:55:28.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Planu"

Uchwała Nr LIV/305/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-19 14:08:00.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
03.11.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoaorwania przestrzennego Gminy Zawichost wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 03.11.2023 r..pdf

Informacja.pdf

Karta informacji - POŚ.pdf

Karta informacji - Studium.pdf

ZAL_1_TXT_UWARUNKOWANIA_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

ZAL_2_TXT_KIERUNKI_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

ZAL_5_UZASADNIENIE_SYNTEZA_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

mapa_zał3_ZmNr1_SUiKZP_Uwarunkowania_2310_25 wyłoż.pdf

mapa_zał4_ZmNr1_SUiKZP_Kierunki_2310_25 wyłoż.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-03 11:44:23 | Data modyfikacji: 2023-11-03 14:15:55.
Ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym na terenie miasta i gminy Zawichost
 Uchwała - ocena aktualności.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-06 09:47:51 | Data modyfikacji: 2023-11-06 09:52:21.

Zobacz:
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   Ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Data wprowadzenia: 2023-11-06 09:47:51
Data modyfikacji: 2023-11-06 09:52:21
Opublikowane przez: Artur Pietraszewski