Sesja 14/11/2022

Uchwała Nr LIV/298/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:16:28.
Uchwała Nr LIV/299/2022 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:16:39.
Uchwała Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:16:51.
Uchwała Nr LIV/301/2022 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:01.
Uchwała Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:13.
Uchwała Nr LIV/303/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:23.
Uchwała Nr LIV/304/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:35.
Uchwała Nr LIV/305/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:49.
Uchwała Nr LIV/306/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:17:59.
Protokoły z głosowań 14/11/2022

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:48:00.

Zobacz:
 Sesja 01/02/2022 .  Sesja 04/03/2022 .   Sesja 31/03/2022 .  Sesja 12/04/2022 .  Sesja 05/05/2022 .  Sesja 20/05/2022 .  Sesja 21/06/2022 .  Sesja 14/07/2022 .  Sesja 29/07/2022 .  Sesja 27/09/2022 .  Sesja 17/10/2022 .  Sesja 14/11/2022 .  Sesja 29/11/2022 .  Sesja 16/12/2022 .  Sesja 23/12/2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:48:00
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki