Sesja 27/09/2022

Uchwała Nr LII/281/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2022-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:15:03.
Uchwała Nr LII/282/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:15:17.
Uchwała Nr LII/283/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:15:28.
Uchwała Nr LII/284/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:15:40.
Uchwała Nr LII/285/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zasad i trybi przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:15:54.
Uchwała Nr LII/286/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatoności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:16:07.
Uchwała Nr LII/287/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:17:49.
Uchwała Nr LII/288/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:18:02.
Uchwała Nr LII/289/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 08:13:20.
Uchwała Nr LII/290/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Gminę Zawichost porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim oraz innymi Gmina w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznego Interwencji - Dolina Wysły na la

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 08:13:33.
Uchwała Nr LII/291/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 08:13:43.
Uchwała Nr LII/292/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 08:13:57.
Protokoły z głosowań 27/09/2022

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:28:04.

Zobacz:
 Sesja 01/02/2022 .  Sesja 04/03/2022 .   Sesja 31/03/2022 .  Sesja 12/04/2022 .  Sesja 05/05/2022 .  Sesja 20/05/2022 .  Sesja 21/06/2022 .  Sesja 14/07/2022 .  Sesja 29/07/2022 .  Sesja 27/09/2022 .  Sesja 17/10/2022 .  Sesja 14/11/2022 .  Sesja 29/11/2022 .  Sesja 16/12/2022 .  Sesja 23/12/2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:28:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki