Sesja 21/06/2022

Uchwała Nr XLIX/262/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:51:21 | Data modyfikacji: 2022-06-30 12:56:15.
Uchwała Nr XLIX/263/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:51:39 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:01:48.
Uchwała Nr XLIX/264/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawichostu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:51:55 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:02:55.
Uchwała Nr XLIX/265/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2022-2036

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:52:20 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:07:27.
Uchwała Nr XLIX/266/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:52:39 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/267/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:52:51 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/268/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przekazania do WSA w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego wraz z odpowiedzią na skargę

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:53:05 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/269/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:53:23 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/270/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia projektu zmian "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:53:53 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/271/2022 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:54:04 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:09:45.
Uchwała Nr XLIX/272/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:54:15 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:28:02.
Protokoły z głosowań 21/06/2022

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:54:53 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:28:02.

Zobacz:
 Sesja 01/02/2022 .  Sesja 04/03/2022 .   Sesja 31/03/2022 .  Sesja 12/04/2022 .  Sesja 05/05/2022 .  Sesja 20/05/2022 .  Sesja 21/06/2022 .  Sesja 14/07/2022 .  Sesja 29/07/2022 .  Sesja 27/09/2022 .  Sesja 17/10/2022 .  Sesja 14/11/2022 .  Sesja 29/11/2022 .  Sesja 16/12/2022 .  Sesja 23/12/2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:54:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki