Raport za rok 2020

Informacja Burmistrza Zawichostu

Informacja Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 16 czerwca 2021 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2020 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-08 13:08:54 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:26:38.
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2020

Raport o stanie Gminy Zawichost do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-31 09:38:59 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:27:10.
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście

Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-31 09:39:09 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:29:14.
Lista poparcia

Lista poparcia do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-31 09:41:07 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:29:42.
Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zawichost na rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:11:16 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:30:12.
Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:11:16
Data modyfikacji: 2022-05-25 14:30:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki