Sesja 04/03/2022

Uchwała Nr XLIV/245/2022 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2022-2036

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:36:06 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.
Uchwała Nr XLIV/246/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:36:17 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.
Uchwała Nr XLIV/247/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:36:30 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.
Uchwała Nr XLIV/248/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie pozbawienia statusu kategorii drogi publicznej gminnej nr 401033T Czyżów - Dąbie znajdującej się na terenie Gminy Zawichost poprzez wyłączenie jej części /80mb/ z użytkowania jako drogi publicznej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:36:51 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.
Uchwała Nr XLIV/249/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:37:01 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.
Protokół Nr XLIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 04 marca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:37:36 | Data modyfikacji: 2022-03-10 13:39:27.

Zobacz:
 Sesja 01/02/2022 .  Sesja 04/03/2022 .   Sesja 31/03/2022 .  Sesja 12/04/2022 .  Sesja 05/05/2022 .  Sesja 20/05/2022 .  Sesja 21/06/2022 .  Sesja 14/07/2022 .  Sesja 29/07/2022 .  Sesja 27/09/2022 .  Sesja 17/10/2022 .  Sesja 14/11/2022 .  Sesja 29/11/2022 .  Sesja 16/12/2022 .  Sesja 23/12/2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:37:36
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki