Za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-21 14:07:22.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-21 14:07:51.
Sprawozdanie Rb-28S - korekta
 Korekta sprawozdania do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:36:18.
Sprawozdania za I kwartał 2022

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:13:46.
Informacja Burmistrza Zawichostu z wykonania
budżetu za I kwartał 2022 r.
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:05:43.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:05:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki