Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania

z dnia 17.11.2023 r. Dyrketora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie

 Informacja o wszczęciu postępowania..pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-22 08:18:26 | Data modyfikacji: 2023-11-22 08:19:22.
Informacja o wszczęciu postępowania

z dnia 17.11.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie

 Informacja o wszczęciu.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-22 08:12:32 | Data modyfikacji: 2023-11-22 08:14:01.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego

z dnia 14.11.2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania pozwolenia na budowę "stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "SND4480A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Czyżowie Plebańskim.

Obwieszczenie_14.11.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-15 14:11:53 | Data modyfikacji: 2023-11-15 14:13:09.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego

w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania pozwolenia na budowę

 Obwieszczenie Starosty.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-10-31 12:05:55 | Data modyfikacji: 2023-10-31 12:06:21.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie".

 Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-10-30 08:22:16 | Data modyfikacji: 2023-10-30 08:27:22.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu ochrony rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem.

 Obwieszczenie do pobrania..pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-10-10 12:02:59 | Data modyfikacji: 2023-10-10 12:05:12.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie

o wydaniu postanowienia z dnia 25 września 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.47.2023.PL

 Obwieszczenie Dyrektora ZZ .pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-09-29 08:18:06 | Data modyfikacji: 2023-09-29 08:19:28.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
13.09.2023

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-09-18 14:46:47 | Data modyfikacji: 2023-09-29 08:19:28.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wydania postanowienia znak: WA.ZUZ.4.4210.47.2023.PL z dnia24.08.2023 r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

 Obwieszczenie DZZ w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-08-31 14:15:50 | Data modyfikacji: 2023-08-31 14:16:29.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

dot. inwestycji pn. "Likwidacja przejazdu kolejowego w km 219 + 937 wraz z budową dróg równoległych w km str. P219+937 - 220=679, str. L 219+937 - 220+662 w ramach inwestycji pn: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz".

 Obwieszczenie .pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:25:08 | Data modyfikacji: 2023-08-23 10:25:42.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

z dnia 28 lipca 2023 r. znak: WOO-I.420.22.2022.MJ.10 dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost"

Obwieszczenie RDOŚ.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-08-02 08:59:09 | Data modyfikacji: 2023-08-02 09:06:58.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

W sprawie wydania decyzji Nr XX/2023 z dnia 21.07.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna-Sandomierz".

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-24 11:18:48 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:22:53.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-12 08:48:58 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:22:53.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-12 08:44:03 | Data modyfikacji: 2023-07-24 11:22:53.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
25.05.2023

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-25 16:45:32 | Data modyfikacji: 2023-06-23 10:45:54.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
dnia 11.05.2023r.u

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-20 09:05:12 | Data modyfikacji: 2023-06-23 10:45:54.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-05 13:52:09 | Data modyfikacji: 2023-06-23 10:45:54.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 25.04.2023r.u

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:06:36 | Data modyfikacji: 2023-06-23 10:45:54.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 27.03.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-31 11:46:17 | Data modyfikacji: 2023-06-23 10:45:54.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
15.03.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-23 14:10:47 | Data modyfikacji: 2023-03-23 14:12:15.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 23.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

Informacja o wszczęciu postępowania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-03-02 12:51:32 | Data modyfikacji: 2023-03-23 14:12:15.
Obwieszcze o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.

Obwieszcze - PGW Wody Polskie.

Postanowienie- PGW Wody Polskie.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-24 23:48:55 | Data modyfikacji: 2023-02-24 23:50:38.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
07.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-09 12:23:26 | Data modyfikacji: 2023-02-24 23:50:38.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
07.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-09 12:23:08 | Data modyfikacji: 2023-02-24 23:50:38.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
z dnia 29.12.2022r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:05:04 | Data modyfikacji: 2023-02-24 23:50:38.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
8.12.2022r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:21:42 | Data modyfikacji: 2023-02-24 23:50:38.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 23.11.2022r.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-27 19:42:34 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
z dnia 10.11.2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-17 14:34:00 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego

na wniosek MOW im. Janusza Korczaka w Zawichoście

 DX-2500N_20221014_085616.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:26:53 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 11:21:40 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Obwieszcze o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.

 Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 07:33:17 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach z dnia 09.02.2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-16 13:43:35 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-26 12:25:29 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich z dnia 5 stycznia 2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 14:06:17 | Data modyfikacji: 2022-11-27 19:44:39.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-22 14:04:07 | Data modyfikacji: 2021-12-22 14:09:53.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-22 13:59:06 | Data modyfikacji: 2021-12-22 14:10:24.
Data wprowadzenia: 2021-12-22 13:59:06
Data modyfikacji: 2021-12-22 14:10:24
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki