Sesja 04/11/2021

Uchwała Nr XXXIX/217/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:33:17.
Uchwała Nr XXXIX/218/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:33:34.
Uchwała Nr XXXIX/219/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:34:37.
Uchwała Nr XXXIX/220/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zawichost porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Stategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:34:49.
Protokoły z głosowań 04/11/2021

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:20:26.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2021 .  Sesja 02/02/2021 .  Sesja 01/03/2021 .  Sesja 26/03/2021  .  Sesja 12/04/2021  .   Sesja 14/05/2021  .   Sesja 17/05/2021  .   Sesja 16/06/2021  .  Sesja 24/06/2021  .  Sesja 26/07/2021  .  Sesja 12/08/2021  .  Sesja 16/09/2021  .  Sesja 04/11/2021 .  Sesja 29/11/2021 .  Sesja 17/12/2021 .  Sesja 23/12/2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:20:26
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki