Sesja 16/09/2021

Uchwała Nr XXXVIII/210/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:31:26.
Uchwała Nr XXXVIII/211/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:31:36.
Uchwała Nr XXXVIII/212/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Zawichost do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:31:45.
Uchwała Nr XXXVIII/213/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:31:54.
Uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:32:05.
Uchwała Nr XXXVIII/215/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Zawichost Nr XXIV/172/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:32:18.
Uchwała Nr XXXVIII/216/2021 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego wraz z odpowiedzią na skargę

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:32:38.
Protokoły z głosowań 16/09/2021

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:22:52.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2021 .  Sesja 02/02/2021 .  Sesja 01/03/2021 .  Sesja 26/03/2021  .  Sesja 12/04/2021  .   Sesja 14/05/2021  .   Sesja 17/05/2021  .   Sesja 16/06/2021  .  Sesja 24/06/2021  .  Sesja 26/07/2021  .  Sesja 12/08/2021  .  Sesja 16/09/2021  .  Sesja 04/11/2021 .  Sesja 29/11/2021 .  Sesja 17/12/2021 .  Sesja 23/12/2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:22:52
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki