Sesja 24/06/2021

Uchwała Nr XXXV/197/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:55:41.
Uchwała Nr XXXV/198/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:55:51.
Uchwała Nr XXXV/199/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:56:01.
Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na sfinansowanie planowanego defucytu budżetu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:56:12.
Uchwała Nr XXXV/201/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroków WSA w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/ Ke 1076/20

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:56:23.
Protokoły z głosowań 24/06/2021
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-07 08:09:17.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2021 .  Sesja 02/02/2021 .  Sesja 01/03/2021 .  Sesja 26/03/2021  .  Sesja 12/04/2021  .   Sesja 14/05/2021  .   Sesja 17/05/2021  .   Sesja 16/06/2021  .  Sesja 24/06/2021  .  Sesja 26/07/2021  .  Sesja 12/08/2021  .  Sesja 16/09/2021  .  Sesja 04/11/2021 .  Sesja 29/11/2021 .  Sesja 17/12/2021 .  Sesja 23/12/2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-07-07 08:09:17
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki