Raport za rok 2022

Informacja Burmistrza Zawichostu

Na sesji Rady Miejskiej Zawichost przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2022 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:22:39 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:31:50.
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2022

Raport do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:25:00 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:31:50.
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście

Podanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:28:07 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:31:50.
Lista poparcia

Lista poparcia do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:28:45 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:31:50.
Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Zawichostu

Zarządzenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:29:39 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:30:08.

Zobacz:
 Raport za rok 2021  .  Raport za rok 2020  .  Raport za rok 2019  .  Raport za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:29:39
Data modyfikacji: 2023-05-29 14:30:08
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki