Sesja 26/03/2021

Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:05.
Uchwała Nr XXX/178/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:17.
Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia dotacji Prarafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:36.
Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:49.
Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:59.
Uchwała Nr XXX/182/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/160/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:03:12.
Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/161/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii rok 2021"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:03:29.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2021 .  Sesja 02/02/2021 .  Sesja 01/03/2021 .  Sesja 26/03/2021  .  Sesja 12/04/2021  .   Sesja 14/05/2021  .   Sesja 17/05/2021  .   Sesja 16/06/2021  .  Sesja 24/06/2021  .  Sesja 26/07/2021  .  Sesja 12/08/2021  .  Sesja 16/09/2021  .  Sesja 04/11/2021 .  Sesja 29/11/2021 .  Sesja 17/12/2021 .  Sesja 23/12/2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:03:29
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki