Sesja 01/03/2021

Uchwała Nr XXIV/173/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w przedmiocie wyrażenia stanowiska w sprawie o sygnaturze II SA/Ke 1075/20 ze stargi na Uchwałę Mady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020r uchwała nr XXIII/145/20 w przedmiocie sprzedaży działki w formie bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:02:39.
Uchwała Nr XXIV/174/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:02:51.
Uchwała Nr XXIV/175/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:03:21.
Uchwała Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:59:46.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2021 .  Sesja 02/02/2021 .  Sesja 01/03/2021 .  Sesja 26/03/2021  .  Sesja 12/04/2021  .   Sesja 14/05/2021  .   Sesja 17/05/2021  .   Sesja 16/06/2021  .  Sesja 24/06/2021  .  Sesja 26/07/2021  .  Sesja 12/08/2021  .  Sesja 16/09/2021  .  Sesja 04/11/2021 .  Sesja 29/11/2021 .  Sesja 17/12/2021 .  Sesja 23/12/2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:59:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki