Za 2021 rok

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:34.
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:45.
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania je

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:55.
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:08.
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:19.
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacujnego i postepowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:52:23.
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:46.
Zarządzenie nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:24:19 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filią w Gminie Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:57 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Wsparcie dla Seniorów w Gminie Zawichost"t"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:13:15 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:30:48 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:01 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:22 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:37 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:09 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:21 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:05:12 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publiczengo z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia sportu i rekreacji w 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:47 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji zadań zleconych pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnostrawnych i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportow

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:58 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dni wlnych od pracy w 2021 roku dla pracowników UMiG Zawichost w zamian za dni świąteczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:01:33 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamiltarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w 2021 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:08 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:22 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:18 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:46 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:03 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:27 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:43 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:25 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:02 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:21 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespoły Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 18.06.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:38 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:40:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:12 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:26 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:37 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:53 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:05 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:19 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:30 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:57 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:17 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawue ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:49 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:49
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki