Za 2021 rok

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:34.
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:45.
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania je

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:55.
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:08.
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:19.
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacujnego i postepowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:52:23.
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:46.
Zarządzenie nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:24:19 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filią w Gminie Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:57 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Wsparcie dla Seniorów w Gminie Zawichost"t"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:13:15 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Zawichostu

Zmieniająca Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:30:48 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:01 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:22 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:37 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:09 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:21 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:05:12 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 16a/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 08:05:10 | Data modyfikacji: 2021-09-27 08:05:42.
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publiczengo z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia sportu i rekreacji w 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:47 | Data modyfikacji: 2021-09-27 08:05:42.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji zadań zleconych pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnostrawnych i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportow

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:58 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dni wlnych od pracy w 2021 roku dla pracowników UMiG Zawichost w zamian za dni świąteczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:01:33 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamiltarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w 2021 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:08 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:22 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:18 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:46 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:03 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:27 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:43 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:25 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:02 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:21 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespoły Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 18.06.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:38 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:40:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:12 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:26 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:37 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:53 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:05 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie MiG Zawichost na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:19 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:30 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:57 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:17 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawue ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:49 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:21 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:48 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:59 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkom sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:10 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:42 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 20

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:54 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:47:20 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dni wlnych od pracy w 2021 roku dla pracowników UMiG Zawichost w zamian za dni świąteczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:47:38 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:09:27 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:09:39 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:56:33 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:56:47 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:02 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności, do których upoważniony jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Zawichoście podczas jego nieobecności

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:14 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:36 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:50 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:58:04 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:58:31 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 09:59:21 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 09:59:34 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Zawichostu

sprawozdania finansowe Gminy Zawichost za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 09:59:46 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 10:00:02 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 10:00:25 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 10:00:37 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zawichost na rok 2020

Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:13:49 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:23:40 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:23:50 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:00 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:11 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2020 rok za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:22 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-G Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:32 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zarządzena ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:45 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Piotrowice

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:24:58 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Zawichostu

w srpawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:07:37 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:07:47 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miescowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiebiorstwa gospodarki rolnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:07:56 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:08:05 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:08:15 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:08:30 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:08:43 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 08:19:37 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:39:31 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:39:46 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:40:23 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSiP w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:40:33 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:40:43 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:12:27 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:32:13 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Zioło - Zastępcy Burmistrza Zawichostu do podpisywania dokumentacji kadrowo-płacowej w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:32:26 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:32:36 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 98/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:32:44 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:32:54 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:48:16 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 101/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:48:27 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:48:42 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:48:53 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczonych na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:49:07 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:49:19 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2021 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

Załączniki do zarządzenia nr 106/2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:55:31 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:55:42 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:55:58 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:56:09 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:56:23 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:56:41 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 112/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:56:52 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:57:06 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z nowo przebudowanego i nowo wyposażonego obiektu strażnicy OSP przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miesjcowości Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:57:18 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia regulaminu projektu pn. "Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:57:36 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zespołu projektowego dla projektu pn. "Czas na TIK" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:57:51 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji dla projektu pn. "Czas na TIK" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:58:06 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. "Czas na TIK" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:58:17 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia reguł i zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu nr RPSW.08.03.03-26-0047/19 "Czas na TIK" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:58:29 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:58:41 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021/W Buristrza Zawichostu z dnia 12 stcznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:32:36 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:32:53 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 marca 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:33:04 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachynku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach w któryc

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:33:16 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na organizację działań promujących szcz

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:33:33 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 126/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:33:56 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 127/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:34:07 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 128/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:34:34 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 07:34:45 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 130/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-30 09:19:01 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych dotyczących zadania "Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście" - Etap II., wykonywanych przez WENUS Paweł Kopeć z siedzibą w Gorzycach, ul.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-30 09:19:11 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 132/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego ZSIP w Zawichoście oraz ZSIP w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-30 09:19:23 | Data modyfikacji: 2021-07-15 12:40:03.
Zarządzenie nr 133/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 10:23:47 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 134/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:48:07 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:48:20 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 136/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:48:37 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 137/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:48:53 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 138/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:49:15 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 139/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:49:28 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 140/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-05 07:12:21 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 141/2021 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie nr 131/2021 z dnia 28.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:21:35 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 142/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:21:59 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 143/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:22:20 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 144/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:22:32 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 145/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:23:05 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 146/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:23:20 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 147/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:23:57 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 148/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:24:09 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 149/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:24:30 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 150/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 08:28:07 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 151/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 08:28:31 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 152/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 08:28:44 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta " w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:22:54 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 154/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grywny w 2022r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:26:22 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 155/2021 Burmistrza Zawichostu

w srpawiie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:26:55 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 156/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:27:12 | Data modyfikacji: 2021-10-04 11:47:35.
Zarządzenie nr 157/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 07:56:09 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 158/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 07:56:22 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 159/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 07:56:33 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 160/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2022-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 07:56:44 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 161/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2022 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 07:56:56 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 162/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót instalacyjno-montażowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:37:31 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:37:48 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 164/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:47:49 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 165/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:48:05 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 166/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:21:51 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 167/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:22:19 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 168/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:23:20 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 169/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi dowozu szkolnego w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:23:34 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 170/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru częściowego robót budowlanych dotyczących zadania "Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście" - Etap II

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:23:47 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 171/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:36:08 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 172/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:36:21 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 173/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na organizację działań promującyc

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:36:33 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 174/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizacje programu pn. "Labolatoria Przyszłości"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:36:52 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 175/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru technicznego robót remontowych dotyczących zadania "Renowacja pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:37:12 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 176/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:37:22 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 177/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:37:34 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 178/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:37:55 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 179/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:40:01 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 180/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych dróg w Dziurowie i w Zawichoście ul. Szkolna

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:42:11 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 181/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:42:26 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 182/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:42:45 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 183/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 08:43:30 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 184/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-21 07:20:31 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 185/2021 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie nr 100/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-21 07:20:43 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 186/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-21 07:22:08 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 187/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku, roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w zamian za dzień świąteczny.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-21 07:22:31 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 188/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:54:57 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 189/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:57:04 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 190/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.: " Najbardziej Odporna Gmina"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:25:04 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 191/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach, w który

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:25:39 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:26:19 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 193/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:26:43 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 194/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:27:16 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 195/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 174/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizacje programu pn. Labolator

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:27:38 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 196/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użtkowego - komórki przy ul. Askenazego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:28:03 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 197/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:28:27 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:28:51 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:20:04.
Zarządzenie nr 199/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności do których upoważniony jest Kierownik ZGKiM w Zawichoście podczas wakatu na tym stanowisku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:09:34 | Data modyfikacji: 2022-01-14 09:24:23.
Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:09:34
Data modyfikacji: 2022-01-14 09:24:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki