Sesja 21/12/2020

Uchwała Nr XXVI/158/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:46:30.
Uchwała Nr XXVI/159/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:46:40.
Uchwała Nr XXVI/160/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:46:51.
Uchwała Nr XXVI/161/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:47:08.
Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:47:21.
Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie utworzenia Ośrodka wsparcia Klub Seniora + w Piotrowicach dla mieszkańców Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:47:36.
Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior + w Piotrowicach

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:47:47.
Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior + w Linowie oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Linowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:47:59.
Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi wraz z odpowiedzią na skargę

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:48:09.
Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:48:24.
Protokół Nr XXVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:50:07.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:50:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki