Sesja 15/12/2020

Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:44:15.
Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:44:26.
Uchwała Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:44:53.
Uchwała Nr XXV/155/2020 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/195/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:45:03.
Uchwała Nr XXV/156/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:45:34.
Uchwała Nr XXV/157/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej Zawichost do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:45:52.
Protokoły z głosowań 15/12/2020
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:08:07.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:08:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki