Sesja 28/10/2020

Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:29:12.
Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:29:25.
Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:29:41.
Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:29:58.
Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:30:19.
Uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki o numerze 378/1 położonej w obrębie miasta Zawichost, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:30:38.
Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki o numerze 378/2 położonej w obrębie miasta Zawichost, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:31:26.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:31:26
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki