Sesja 25/06/2020

Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:02:15.
Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:02:32.
Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawichostu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:02:49.
Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:03:00 | Data modyfikacji: 2020-07-10 14:18:23.
Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:03:19 | Data modyfikacji: 2020-07-10 14:18:23.
Protokoły z głosowań 25/06/2020
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:03:43 | Data modyfikacji: 2020-07-10 14:18:23.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:03:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki