Sesja 27/05/2020

Uchwała Nr XVIII/110/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 10:27:36 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:55:52.
Uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 10:27:48 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:58:46.
Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 10:59:32 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:01:24.
Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlic środowiskowo-profilaktycznych na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:08:04 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:16:57.
Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:08:21 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:16:57.
Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Chrapanów, stanowiących własność Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:08:32 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:18:21.
Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:08:48 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:18:21.
Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Zawichost jest organem prowadzącym oraz nadania statutu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:08:59 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:21:11.
Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Zawichost, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:09:11 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:24:35.
Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Zawichost pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście oraz nadania jej statutu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:09:34 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:26:13.
Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:09:48 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:26:13.
Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z lokalu Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:10:44 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:47:11.
Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Miejskiej
Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście i nadania mu statutu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:47:54 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:52:04.
Protokoły z głosowań 27/05/2020
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:53:43 | Data modyfikacji: 2020-06-08 11:52:04.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:53:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki