Raport za 2018 rok

INFORMACJA Burmistrza Zawichostu

INFORMACJA Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 25 czerwca 2019 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2018 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 LISTA POPARCIA DO POBRANIA>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:35:24 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:05:59.
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Podanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:39:36 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:06:35.
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:56:56 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:16.
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2018
 raport do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:57:28 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:48.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:57:28
Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki