Sesja 30/03/2020

Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:06 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:16:48.
Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:10 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:17:21.
Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały XIV/85/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:17 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:19:27.
Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały XIV/86/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:23 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:21:35.
Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:36 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:22:57.
Protokoły z głosowań 30/03/2020
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:56 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:22:57.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:11:56
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki