Sesja 27/02/2020

Uchwała Nr XVI/97/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:19:46 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:23:58.
Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:19:52 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:25:02.
Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:19:57 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:26:14.
Uchwała Nr XVI/100/2020 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 roku NR III/29/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynag

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:20:02 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:26:52.
Uchwała Nr XVI/101/2020 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca Uchwałę Nr XII/70/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sp

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:20:13 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:29:46.
Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:20:19 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:30:16.
Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:20:24 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:30:51.
Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:20:29 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:31:50.
Protokoły z głosowań 27/02/2020

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:37:19 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:38:27.

Zobacz:
 Sesja 24/01/2020 .  Sesja 27/02/2020 .  Sesja 30/03/2020 .  Sesja 27/05/2020 .  Sesja 25/06/2020  .  Sesja 10/07/2020 .  Sesja 30/07/2020 .  Sesja 11/09/2020 .  Sesja 28/10/2020 .  Sesja 24/11/2020 .  Sesja 15/12/2020 .  Sesja 21/12/2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:37:19
Data modyfikacji: 2020-03-04 08:38:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki