Za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych

od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-02 08:34:58 | Data modyfikacji: 2020-03-02 08:36:59.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych

od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-02 08:35:14 | Data modyfikacji: 2020-03-02 08:37:18.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:58:06 | Data modyfikacji: 2020-03-02 08:37:18.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:58:37 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:08:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:58:49 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:08:33.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:59:51 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:08:49.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:00:47 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:09:04.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:01:06 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:09:24.
Informacja Burmistrza Zawichostu za 2019 rok

wykonanie budżetu Gminy Zawichost za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:49:17 | Data modyfikacji: 2020-06-03 14:51:40.
Sprawozdania za II kwartał 2020

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:01:50 | Data modyfikacji: 2020-06-03 14:51:40.
Informacja Burmistrza Zawichostu za II kwartał
2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:09:44 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:11:21.
Informacja Burmistrza Zawichostu za III kwartał
2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-28 14:36:25 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:11:21.
Sprawozdania za III kwartał 2020

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-28 14:36:39 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:11:21.
Informacja Burmistrza Zawichostu za IV kwartał
2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-28 14:06:46 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:11:21.
Sprawozdania za IV kwartał 2020

Rb-27S_IV_2020.pdf

Rb-28S_IV_2020.pdf

Rb-30S_IV_2020.pdf

Rb-34S_IV_2020.pdf

Rb-N_IV_2020.pdf

Rb-NDS_IV_2020.pdf

Rb-PDP_IV_2020.pdf

Rb-ST_IV_2020.pdf

Rb-UZ_IV_2020.pdf

Rb-Z_IV_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:07:57 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:11:21.

Zobacz:
 Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:07:57
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki