Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020

Informacje PKW - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807


• Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:55:16 | Data modyfikacji: 2020-02-25 11:01:30.
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-24 10:14:37 | Data modyfikacji: 2020-02-25 11:01:30.
Postamowienie nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV

w sprawie podziału Miasta i Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:52:35 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:54:28.
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:31:57 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:54:28.
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:32:32 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:54:28.
Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r.

Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:36:26 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:54:28.
Informacja w sprawie dokonania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja
w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.

W przypadku wysłania zgłoszenia poczta lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny),


adres poczty elektronicznej: urzad@zawichost.pl />Tel. 158364115, Fax. 158364051

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:47:32 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:54:28.
Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26
marca 2020r .

Infomacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:02:28 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:03:20.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania
kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.

Infomacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:03:47 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:05:17.
Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w
sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP
oraz do PE.

Uchwała do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:05:37 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:06:19.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 15 kwietnia 2020 r.

w celu powołania w gminie Zawichost obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-15 18:56:25 | Data modyfikacji: 2020-04-15 18:58:01.
Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o
kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiejw wyborach zarządzonych na dzień 10 maja
2020 r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-19 18:27:56 | Data modyfikacji: 2020-04-19 18:29:52.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-27 10:08:14 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:51:30.
Data wprowadzenia: 2020-04-27 10:08:14
Data modyfikacji: 2020-05-08 12:51:30
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki