Sesja 30/12/2019

Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2029

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:02 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:36:10.
Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:07 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:36:38.
Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:10 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:37:28.
Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia w budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:14 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:38:27.
Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:21 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:38:27.
Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:26 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:41:02.
Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:34 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:30:29.
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:38 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:31:00.
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:42 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:31:59.
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:48 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:32:26.
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Czyżowie Szlacheckim dla mieszkańców Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:28:53 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:33:02.
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior + w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:33:15 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:33:39.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:33:15
Data modyfikacji: 2020-01-02 08:33:39
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki