Sesja 29/11/2019

Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2029

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:55:58 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:00:14.
Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:56:04 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:00:57.
Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:56:10 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:02:02.
Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”,

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:56:17 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:04:29.
Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:56:23 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:05:23.
Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:05:35 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:06:37.
Protokoły z głosowań 29/11/2019

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:34:27 | Data modyfikacji: 2020-01-02 08:37:31.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-02 08:34:27
Data modyfikacji: 2020-01-02 08:37:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki