Sesja 24/10/2019

Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2029

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:32:45 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:36:24.
Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:33:12 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:37:11.
Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/2018/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10.11.2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzan

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:33:18 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:40:47.
Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej Zawichost

zmieniająca Uchwałę Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:33:23 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:45:06.
Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Zawichost nr IX/59/19 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019-2014

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:33:29 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:45:06.
Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego wraz z odpowiedzą na skargę

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:48:41 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:57:39.
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego wraz z odpowiedzą na skargę

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:48:54 | Data modyfikacji: 2019-10-29 10:58:47.
Protokoły z głosowań 24/10/2019

Protokoły do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:59:38 | Data modyfikacji: 2019-10-29 11:00:28.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:59:38
Data modyfikacji: 2019-10-29 11:00:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki