WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy P. Barbara Czwarno


Dyżur w dniu 12.10.2019 roku od godz 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost,


oraz w dniach 13-14.10.2019 w godz. trwania wyborów


tel. kontaktowy 728 815 594.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:49:45 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
Informacja o Składach Obwodowych Komisji
Wygorczych
 Składy OKW do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-08 09:02:02 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV

POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-25 13:15:19 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:49:07 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
Protokół z losowania Gmina Zawichost OKW Nr 3
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:45:44 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 13 września 2019 r.
 o dodatkowych zgloszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-16 07:04:37 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 05
września 2019r.
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:27:49 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:50:30.
Informacja Wyborcza

Informacja Wyborcza


W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz Zawichostu informuje, że do 13 września 2019r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost od godz. 7.00 do godz. 15.00 w pokoju nr 6 odbywa się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:34:57 | Data modyfikacji: 2019-09-06 08:35:09.
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie
i pełnionych dyżurach
 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-28 08:12:39 | Data modyfikacji: 2019-09-06 08:35:09.
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w
Dzienniku Ustaw

13 października 2019 r. – na ten dzień Prezydent RP Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-28 08:14:16 | Data modyfikacji: 2019-09-06 08:35:09.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-28 08:17:19 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:17:42.
Dokumenty do pobrania>>>
  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
  2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  3. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  5. WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
  6. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

..

 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:26:17 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:08:39.
Zarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i płatków wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:36:18 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:08:39.
Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:36:18
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki