Sesja 25/06/2019

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:30:24.
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:33:07 | Data modyfikacji: 2019-07-03 08:34:39.
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawichostu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:36:11 | Data modyfikacji: 2019-07-03 08:34:39.
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:38:45 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:22:43.
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:41:48 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:22:43.
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:43:55 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:22:43.
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zawichost do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:47:30 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:22:43.
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020-2023

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-09 13:25:57 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:22:43.
Protokoły z głosowań 25/06/2019
 Protokoły do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:49:56 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:24:09.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:49:56
Data modyfikacji: 2019-08-09 13:24:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki