Sesja 06/06/2019

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:41:41.
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:46:24.
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:53:38.
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:02:20.
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Zawichost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:27:03 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:37:00.
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji LO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-13 08:34:50 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:37:00.
Protokoły z głosowań 06/06/2019
 Protokoły do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:06:26 | Data modyfikacji: 2019-07-03 08:54:13.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:06:26
Data modyfikacji: 2019-07-03 08:54:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki