Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe
 Katarzyna Kondziołka - Burmistrz Zawichostu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:28:42 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:30:30.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Siwek - Zastępca Burmistrza Zawichostu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:47:22 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:30:30.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Paćkowski - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:49:11 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:30:30.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Paćkowski - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost stan na 28.02.2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:50:54 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:30:30.
Oświadczenie majątkowe
  Barbara Wójcik - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:53:22 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:30:30.
Oświadczenie majątkowe

Tomasz Siwek - 1/2 Sekretarz Gminy od 01.09.2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-05 13:27:10 | Data modyfikacji: 2019-11-05 13:50:57.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
Data wprowadzenia: 2019-11-05 13:27:10
Data modyfikacji: 2019-11-05 13:50:57
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki