Raport za rok 2019

Informacja Burmistrza Zawichostu

Informacja Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 25 czerwca 2020 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2019 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 24 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

LISTA POPARCIA DO POBRANIA>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:11:49 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:43:58.
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście

Podanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:13:29 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:14:38.
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Zawichostu

Zarządzenie po pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:15:23 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:24:49.
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2019

Raport o stanie Gminy Zawichost do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:15:44 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:17:47.
Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:15:44
Data modyfikacji: 2020-06-01 13:17:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki