Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
 Sprawozdanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-30 13:49:09.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy
Zawichost sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-30 08:26:28.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy
Zawichost sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:28:13.
Sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:27:54.
Sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:56:15 | Data modyfikacji: 2020-05-28 10:57:16.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy
Zawichost sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe do pobrania>>>

Załączniki do sprawozdania do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:50:53 | Data modyfikacji: 2020-05-28 11:18:57.
Załączniki do sprawozdania finansowego Urzędu
Miasta i Gminy na dzień 31.12.2018 rok
 Załączniki do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:20:50 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:08:05.
Sprawozdanie finansowe gminy za 2018 rok
 Sprawozdanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-26 12:42:44 | Data modyfikacji: 2019-05-07 13:17:41.
Sprawozdanie finansowe urzędu Miasta i Gminy
 sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:45:07 | Data modyfikacji: 2019-05-07 12:29:05.
Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:45:07
Data modyfikacji: 2019-05-07 12:29:05
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki