Za 2019 rok

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:05:49.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:07:00.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019
rok
 za I kwartał 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:55:49.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-25 13:03:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-25 13:06:35.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:03:02.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:05:05.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:06:52 | Data modyfikacji: 2019-07-22 13:07:07.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:10:46 | Data modyfikacji: 2019-07-22 13:07:07.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2019 rok
 za II kwartał 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:12:44 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:15:07 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:16:53 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:19:51 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:21:55 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 za II kwartał 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:26:14 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 14:36:14 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 za II kwartał 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-22 14:40:48 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
korekta
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:44:28 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:57:31.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:16:31 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:19:19.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:18:03 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:19:00.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:19:52 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:20:21.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku

za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:20:39 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:20:59.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych

za III kwartał 2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:21:30 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:21:56.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie

za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:22:07 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:22:35.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji

za III kwartał 2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:22:59 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:23:34.
Informacja Burmistrza Zawichostu

Za IV kwartał 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:49:46 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:51:11.

Zobacz:
 Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:49:46
Data modyfikacji: 2020-01-31 14:51:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki