Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost

Protokół Nr I z Sesji VIII Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 22 listopada
2018r w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:53:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:05:52.
Protokół Nr II z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 grudnia 2018r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:54:21 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:06:42.
Protokół Nr III z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 lutego 2019 r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:35:22.
Protokół Nr IV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 08 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:31:55 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:36:43.
Protokół Nr V z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 22 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 08:49:13 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:36:43.
Protokół Nr VI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 kwietnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:44:15 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:30:15.
Protokół Nr VII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 06 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:29:00 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:30:15.
Protokół Nr VIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-09 13:38:11 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:46:04.
Protokół Nr IX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 07 sierpnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 ProtokolsesjaIX.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:19:07 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:46:04.
Protokół Nr X z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 17 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:38:41 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:16:48.
Protokół Nr XI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:35:47 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:16:38.
Protokół Nr XII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 października 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 08:27:52 | Data modyfikacji: 2019-11-27 08:28:28.
Protokół Nr XIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:42:57 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:44:04.
Protokół Nr XIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:37:36 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:39:19.
Protokół Nr XV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 stycznia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:33:00 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:33:21.
Protokół Nr XVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 247 lutego 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:53:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:16:20.
Protokół Nr XVII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 marca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 09:10:35 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:47:05.
Protokół Nr XVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:47:58 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:47:05.
Protokół Nr XIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 09:34:41 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:36:43.
Protokół Nr XX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 10 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:20:34 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:37.
Protokół Nr XXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:24:31 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 11 września 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:49:26 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 28
października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:39:17 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 listopada 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:50:32 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:54:26 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:54:52 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXVIII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 2 lutego 2021
roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół z Sesji nr XXVIII.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:49:32 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 12 stycznia
2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:47:29 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 02 lutego 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:08:03 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 1 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-31 13:21:16 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 26 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:31:57 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 12 kwietnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 13:29:18 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Data wprowadzenia: 2021-04-20 13:29:18
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki