Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost

Protokół Nr I z Sesji VIII Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 22 listopada
2018r w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:53:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:05:52.
Protokół Nr II z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 grudnia 2018r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:54:21 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:06:42.
Protokół Nr III z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 lutego 2019 r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:35:22.
Protokół Nr IV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 08 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:31:55 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:36:43.
Protokół Nr V z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 22 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 08:49:13 | Data modyfikacji: 2019-03-27 08:36:43.
Protokół Nr VI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 kwietnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:44:15 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:30:15.
Protokół Nr VII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 06 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:29:00 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:30:15.
Protokół Nr VIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-09 13:38:11 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:46:04.
Protokół Nr IX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 07 sierpnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 ProtokolsesjaIX.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:19:07 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:46:04.
Protokół Nr X z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 17 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:38:41 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:16:48.
Protokół Nr XI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:35:47 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:16:38.
Protokół Nr XII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 października 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 08:27:52 | Data modyfikacji: 2019-11-27 08:28:28.
Protokół Nr XIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:42:57 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:44:04.
Protokół Nr XIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:37:36 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:39:19.
Protokół Nr XV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 stycznia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:33:00 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:33:21.
Protokół Nr XVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 247 lutego 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:53:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:16:20.
Protokół Nr XVII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 marca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 09:10:35 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:47:05.
Protokół Nr XVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:47:58 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:47:05.
Protokół Nr XIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 09:34:41 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:36:43.
Protokół Nr XX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 10 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:20:34 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:37.
Protokół Nr XXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:24:31 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 11 września 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:49:26 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 28
października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:39:17 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 listopada 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:50:32 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:54:26 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:54:52 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:37:08.
Protokół Nr XXVIII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 2 lutego 2021
roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół z Sesji nr XXVIII.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:49:32 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 12 stycznia
2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:47:29 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 02 lutego 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:08:03 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 1 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-31 13:21:16 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 26 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:31:57 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 12 kwietnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 13:29:18 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 14 maja 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 07:59:25 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 17 maja 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:56:40 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXIV z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 16 czerwca 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:25:55 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 czerwca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-03 14:30:02 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXVI z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 26 lipca 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-03 14:28:10 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXVII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 12 sierpnia
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-10 07:50:00 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 16 września
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-26 14:24:51 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XXXIX z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 4 listopada
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-25 07:52:06 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XL z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:47:30 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XLI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 17 grudnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-08 09:16:00 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:51:51.
Protokół Nr XLII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 grudnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:58:40 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:59:06.
Protokół Nr XLIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 01 lutego 2022
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 14:36:38 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:38:27.
Protokół Nr XLIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 04 marca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:27:33 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:38:27.
Protokół Nr XLV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 31 marca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-14 12:30:58 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:40:34.
Protokół Nr XLVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 12 kwietnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-20 07:51:58 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:40:34.
Protokół Nr XLIVII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 05 maja 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokoły do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-30 07:11:05 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:42:40.
Protokół Nr XLVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 30 maja 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:18:50 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr XLIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 czerwca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-14 12:41:23 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr L z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 14 lipca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-03 11:36:19 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LI z Nadzwyczajnej Sesji Kadencji
Rady Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 29 lipca
2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 08:56:24 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 września 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:57:56 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LIII z Nadzwyczajnej Sesji Kadencji
Rady Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 17
października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:59:18 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 14 listopada 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-14 13:03:25 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:20:41 | Data modyfikacji: 2022-05-31 10:20:32.
Protokół Nr LVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 16 grudnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:49:13 | Data modyfikacji: 2023-01-02 13:19:20.
Protokół Nr LVII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 grudnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-26 10:46:37 | Data modyfikacji: 2023-01-02 13:19:20.
Protokół Nr LVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 26 stycznia
2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-22 07:38:28 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 lutego 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:42:37 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 marca 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-26 08:39:15 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-06-07 10:57:38 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LXII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 maja 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-12 08:52:12 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 22 czerwca 2023
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-12 08:52:43 | Data modyfikacji: 2023-02-22 07:49:22.
Protokół Nr LXIV z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 11 lipca 2023
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

protokół do pobrania,.pdf

 

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-07-27 08:29:18 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:31:31.
Protokół Nr LXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 sierpnia 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-10-23 13:32:18 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:31:31.
Protokół Nr LXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 31
października 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost
 Protokół do pobrania-.pdf

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2023-11-17 08:20:37 | Data modyfikacji: 2023-11-17 08:21:42.
Data wprowadzenia: 2023-11-17 08:20:37
Data modyfikacji: 2023-11-17 08:21:42
Opublikowane przez: Artur Pietraszewski