Sesja 25/02/2019

Uchwała Nr III/22/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:19:06 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:15:42.
Uchwała Nr III/23/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:19:33 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:18:41.
Uchwała Nr III/24/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:19:47 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:20:08.
Uchwała Nr III/25/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2019 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:19:57 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:22:31.
Uchwała Nr III/26/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:20:06 | Data modyfikacji: 2019-02-27 14:21:00.
Uchwała Nr III/27/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:22:11 | Data modyfikacji: 2019-02-27 14:21:00.
Uchwała Nr III/28/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:23:03 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:24:07.
Uchwała Nr III/29/2019 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:23:38 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:24:07.
Protokoły z głosowań 25/02/2019
 Protokoły do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:25:47 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:44:53.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2019 .  Sesja 08/03/2019 .  Sesja 22/03/2019 .  Sesja 15/04/2019 .  Sesja 06/06/2019 .  Sesja 25/06/2019 .  Sesja 07/08/2019 .  Sesja 17/09/2019 .  Sesja 27/09/2019 .  Sesja 24/10/2019 .  Sesja 29/11/2019 .  Sesja 30/12/2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:25:47
Data modyfikacji: 2019-03-05 08:44:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki