Za 2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:30:00 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:32:02 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:35:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:38:11 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:00:13 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:03:20 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:04:31 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:16 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:33:33.
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:25 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:31:55.
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:30:52.
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:45 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:29:50.
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:47:03.
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:06 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:28:22.
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:15 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:27:10.
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:23 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:26:08.
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich - wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:33 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:24:30.
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:45 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:49:29.
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powiołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:52 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:52:33.
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 19 lutego 2018 roku. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:59 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:29:31.
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:06 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:54:53.
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:12 | Data modyfikacji: 2019-12-30 08:55:06.
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:36:39.
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:45 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:38:38.
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości KS Powiśle w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:53 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:41:17.
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:00 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:12:22.
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:07 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:42:45.
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:37 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:16:25.
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:46 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:14:21.
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przejęcia dokumentacji OPS w Zawichoście dotyczącej 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS pn. Wspieramy rodziny z gminy Zawichost oraz Kluby seniora w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:59 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:16:59.
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:11:26 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:23:51 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:31 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:20:31.
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:38 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:22:23.
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:44 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:23:54.
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:50 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:27:18.
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku przy ul. Szkolnej 8w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:57 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:34:09.
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:45 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:37:41.
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:51 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:39:33.
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:51:17 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:52:22.
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:46 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:05:36.
Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:54 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:15:23.
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:00 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:33:16.
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:07 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:19:19.
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przegladu dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:14 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:10:23.
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:21 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:12:35.
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:28 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:13:11.
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:36 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:10:30.
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:44 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:21:25.
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:52 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:13:18.
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:28 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:16:23.
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:35 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:18:01.
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:42 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:31:59 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:10:53 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:14:38.
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:16:26.
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:08 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:19:18.
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:16 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:22:11.
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:22 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:24:20.
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:31 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:28:36.
Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:32:27 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:40:48 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Podszynie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:27:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:32:38.
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:35:19.
Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:56 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:39:30.
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:03 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:41:23.
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:10 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:44:20.
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:16 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:46:56.
Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:24 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:50:36.
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:57:03.
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:37 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:58:52.
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:00:16.
Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:51 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:05:10.
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:13:15.
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:34 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:16:57.
Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany instrukcji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:40 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:18:44.
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:21:54.
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury związanej w zasadami rozliczeń podatków od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:00 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:25:01.
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:10 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:17:49.
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:48 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:20:45.
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:57 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:22:08.
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:03 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:25:10.
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:11 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:51:44.
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szaczowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:20 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:55:57.
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:24 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:55:00.
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:32 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:22:25.
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:42 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:41:11.
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:50 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:43:34.
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:58 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:47:34.
Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:05 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:50:52.
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:11 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:52:23.
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:18 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:35:18.
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Zawichost za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:27 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:28:52.
Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:34 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:07 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:40:49.
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:17 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:41:58.
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:25 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:43:25.
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:31 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:45:07.
Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:40 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:50:17.
Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:47 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:54:42.
Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:56 | Data modyfikacji: 2019-07-29 09:52:56.
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:07 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:00:14.
Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:15 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:01:41.
Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:25 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:03:02.
Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:34 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:44:04 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:14:40 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:43 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:27:44.
Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:52 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:29:45.
Zarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:59 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:20:44.
Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:08 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:21:57.
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:16 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:23:11.
Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:35 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:27:05.
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany instrukcji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:51 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:29:32.
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - remont ul. Św. Leonarda w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:03 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:32:25.
Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:16 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:36:44.
Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:29 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:38:27.
Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:39 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:40:08.
Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:18:27 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:42:34.
Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:05 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:24:06.
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:11 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:25:24.
Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:17 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:26:54.
Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:22 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:28:17.
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:27 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:29:41.
Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:32 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:31:28.
Zarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:35 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:33:50.
Zarządzenie nr 128/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:40 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:36:24.
Zarządzenie nr 129/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany Inspektora Ochroby Danych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:14:59 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:38:05.
Zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:39:26.
Zarządzenie nr 131/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Księgi Polityk i Zasad Ochroby Danych Osobowych w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:09 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:42:36.
Zarządzenie nr 132/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:14 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:12:39.
Zarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:19 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:15:11.
Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:27 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:17:42.
Zarządzenie nr 135/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:33 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:19:06.
Zarządzenie nr 136/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:40 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:21:42.
Zarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót drogowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:45 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:23:58.
Zarządzenie nr 138/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:49 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:28:19.
Zarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2019 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:54 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:10:39.
Zarządzenie nr 140/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:15:59 | Data modyfikacji: 2019-09-05 11:55:54.
Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:57:33 | Data modyfikacji: 2019-09-05 11:55:54.
Zarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Gminnej do sprawi szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcju rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:58:41 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:04:14.
Zarządzenie nr 143/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:58:54 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:36:58.
Zarządzenie nr 144/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:05:42.
Zarządzenie nr 145/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych: Przedszkola Samorządowego w Linowie, UMiG Zawichost, ZSiP w Zawichoście, ZSO w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:11 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:11:56.
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:19 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:10:41.
Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:25 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:15:50.
Zarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i płatków wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:32 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:11.
Zarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:38 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:06:08.
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi dowozu szkolnego w gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:59:48 | Data modyfikacji: 2019-10-04 07:54:16.
Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:58:25 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:59:48.
Zarządzenie nr 152/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:58:33 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:01:22.
Zarządzenie nr 153/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:58:41 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:02:37.
Zarządzenie nr 154/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:58:50 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:04:04.
Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:59:02 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:06:02.
Zarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:59:10 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:09:13.
Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:00:02 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:09:13.
Zarządzenie nr 158/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:14:42 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:15:12.
Zarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:17:26 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:15:12.
Zarządzenie nr 160/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:18:43 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:12:32.
Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:19:21 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:19:53.
Zarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:23:56 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:26:24.
Zarządzenie nr 163/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniająca zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 13 maja 2019r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatków od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:28:34 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:44:29.
Zarządzenie nr 164/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:28:42 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:41:26.
Zarządzenie nr 165/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:29:13 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:29:49.
Zarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:31:08 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:39:47.
Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:31:38 | Data modyfikacji: 2019-11-27 08:31:19.
Zarządzenie nr 168/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:34:09 | Data modyfikacji: 2019-10-04 08:38:08.
Zarządzenie nr 169/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:34:18 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:06:44.
Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 08:34:26 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:07:42.
Zarządzenie nr 171/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnimocnictw do głosowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:01:40 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:09:40.
Zarządzenie nr 172/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:01:48 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:10:37.
Zarządzenie nr 173/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:01:57 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:13:58.
Zarządzenie nr 174/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:14:49.
Zarządzenie nr 175/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych ZSiP w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:15 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:17:03.
Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:26 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:17:56.
Zarządzenie nr 177/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:34 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:18:58.
Zarządzenie nr 178/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:41 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:20:05.
Zarządzenie nr 179/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:51 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:20:53.
Zarządzenie nr 180/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:06 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:22:46.
Zarządzenie nr 181/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:13 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:23:16.
Zarządzenie nr 1822019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:19 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:24:15.
Zarządzenie nr 183/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:26 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:25:36.
Zarządzenie nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z org. pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:33 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:27:03.
Zarządzenie nr 185/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:38 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:28:28.
Zarządzenie nr 186/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia ceny energii cieplnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:43 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:26:38.
Zarządzenie nr 187/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny w 2020r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:52 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:29:49.
Zarządzenie nr 188/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:21:57 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:30:34.
Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:22:03 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:27:56.
Zarządzenie nr 190/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:22:11 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:31:53.
Zarządzenie nr 191/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:19 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:33:40.
Zarządzenie nr 192/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:25 | Data modyfikacji: 2020-01-03 11:57:14.
Zarządzenie nr 193/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:33 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:34:10.
Zarządzenie nr 194/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:39 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:34:10.
Zarządzenie nr 195/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:44 | Data modyfikacji: 2019-10-29 14:34:50.
Zarządzenie nr 196/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:51 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:29:45.
Zarządzenie nr 197/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:56 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:29:15.
Zarządzenie nr 198/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:20:26 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:22:44.
Zarządzenie nr 199/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:20:34 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:23:52.
Zarządzenie nr 200/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:20:41 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:29:03.
Zarządzenie nr 201/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:20:58 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:29:39.
Zarządzenie nr 202/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:03 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:30:06.
Zarządzenie nr 203/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:07 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:30:36.
Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:11 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:31:23.
Zarządzenie nr 205/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:15 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:32:02.
Zarządzenie nr 206/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:19 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:00:44.
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:23 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:01:29.
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:21:27 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:03:24.
Zarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:07 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:04:42.
Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:13 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:06:46.
Zarządzenie nr 211/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:21 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:07:23.
Zarządzenie nr 212/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:28 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:07:54.
Zarządzenie nr 213/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:34 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:08:26.
Zarządzenie nr 214/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:40 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:08:59.
Zarządzenie nr 215/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost za odpracowaniem

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:07:45 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:11:10.
Zarządzenie nr 216/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:18 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:12:28.
Zarządzenie nr 217/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Józefków i zarządzenia ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:24 | Data modyfikacji: 2020-01-08 13:23:26.
Zarządzenie nr 218/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:29 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:13:05.
Zarządzenie nr 219/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:34 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:13:39.
Zarządzenie nr 220/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:40 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:14:11.
Zarządzenie nr 221/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót w miejscowości Kolecin

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:46 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:15:19.
Zarządzenie nr 222/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót w miejscowości Zawichost ul. Głęboka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:51 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:16:13.
Zarządzenie nr 223/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMiG w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:09:56 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:17:28.
Zarządzenie nr 224/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:05 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:18:05.
Zarządzenie nr 225/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:12 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:19:25.
Zarządzenie nr 226/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:21 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:21:25.
Zarządzenie nr 227/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:26 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:21:55.
Zarządzenie nr 228/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:35 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:24:17.
Zarządzenie nr 229/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:44 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:23:10.
Zarządzenie nr 230/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:10:54 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:23:34.
Zarządzenie nr 231/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:11:03 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:22:41.
Zarządzenie nr 232/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:11:49 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:22:58.
Zarządzenie nr 233/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:11:56 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:23:55.
Zarządzenie nr 234/2019 Burmistrza Zawichostu

zmieniającą Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Zawichostu w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:24:34 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:27:19.
Zarządzenie nr 235/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 208/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:24:41 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:29:08.
Zarządzenie nr 236/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-16 07:31:54 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:29:08.
Zarządzenie nr 237/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół na terenie Gminy Zawichost

Diagnoza do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:23:12 | Data modyfikacji: 2021-12-16 07:31:11.
Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:23:12
Data modyfikacji: 2021-12-16 07:31:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki