Za 2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:30:00 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:32:02 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:35:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:38:11 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:00:13 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:03:20 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:04:31 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:16 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:33:33.
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:25 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:31:55.
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:30:52.
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:45 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:29:50.
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:47:03.
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:06 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:28:22.
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:15 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:27:10.
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:23 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:26:08.
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich - wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:33 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:24:30.
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:45 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:49:29.
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powiołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:52 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:52:33.
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:59 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:52:33.
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:06 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:54:53.
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:12 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:54:53.
Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki