Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe
 Edyta Rębiś – Przewodnicząca Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:30 | Data modyfikacji: 2019-01-09 14:27:49.
Oświadczenie majątkowe
 Marek Grzyb – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:35 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:19:35.
Oświadczenie majątkowe
 Dariusz Małecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:40 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:20:24.
Oświadczenie majątkowe
 Małgorzata Mianowana – Radna Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:45 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:21:12.
Oświadczenie majątkowe
 Błasiak Wit – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:49 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:22:16.
Oświadczenie majątkowe
 Jan Bielawa – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:55 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:19:12.
Oświadczenie majątkowe
 Paweł Bednarski – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:15:59 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:23:14.
Oświadczenie majątkowe
 Łukasz Kędziora – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:16:03 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:24:06.
Oświadczenie majątkowe
 Radosław Krakowiak– Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:16:10 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:03.
Oświadczenie majątkowe
 Wojciech Siwek – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:16:15 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Gradziński – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:26:58 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Stępień – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:27:45 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.
Oświadczenie majątkowe
 Katarzyna Tenderowicz – Radna Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:28:36 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.
Oświadczenie majątkowe
 Jakub Kruszyna– Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:29:31 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:30:23 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:25:53.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:30:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki