Sesja 27/12/2018

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:19:41 | Data modyfikacji: 2019-01-07 07:59:53.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:19:52 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:42:17.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:04 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:29:10.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia "Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:17 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:01:53.
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ma 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:25 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:03:24.
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:36 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:05:13.
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Zawichost do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:42 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:09:03.
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:48 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:44:35.
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:20:54 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:18:02.
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu polecania wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:21:00 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:20:22.
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:21:07 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:47:07.
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:21:15 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:23:55.
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:21:21 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:48:55.
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie: określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w  Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:21:31 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:49:48.
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:25:24 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:49:48.
Protokoły z głosowań 27/12/2018
 Protokoły do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:27:08 | Data modyfikacji: 2019-01-07 08:28:28.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:27:08
Data modyfikacji: 2019-01-07 08:28:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki