Sesja 14/11/2018

Uchwała Nr XLIV/218/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:22:48.
Uchwała Nr XLIV/219/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:24:18.
Uchwała Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:27:21.
Uchwała Nr XLIV/221/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:30:33 | Data modyfikacji: 2018-11-30 10:59:03.
Uchwała Nr XLIV/222/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:32:13 | Data modyfikacji: 2018-11-30 10:59:03.
Uchwała Nr XLIV/223/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:35:02 | Data modyfikacji: 2018-11-30 10:59:03.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:35:02
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki