Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.


Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?
PSZOK to miejsce w którym nieodpłatnie, przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości z terenu Gminy Zawichost, objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-u?
W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
• papier i tektura;
• tworzywa sztuczne;
• szkło, np. butelki, słoiki, znicze;
• szkło budowlane, w tym np. szyby okienne, lustra;
• zużyte opony;
• metal, w tym opakowania z metalu np. puszki;
• gruz betonowy, ceglany;
• zmieszane odpady budowlane, w tym np. gruz z elementami ceramiki itp.;
• rozpuszczalniki i kwasy;
• baterie i akumulatory;
• urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• odzież i tekstylia;
• leki;
• odpady wielkogabarytowe;
• odpady ciśnieniowe, w tym np. opakowania po aerozolach, , dezodorantach i tp.;
• żarówki i świetlówki;
• papa odpadowa;
• odpady zielone, w tym trawa i liście;
• zimne popioły;
• opakowania niebezpieczne, w tym np. opakowania po opryskach;
• tusze i farby, w tym np. tusze i farby drukarskie, kleje, lepiszcze itp.;
• środki ochrony roślin i detergenty;
• urządzenia zawierające freon, w tym np. lodówki.


WAŻNE!
Odpady przyjmowane są zgodnie z regulaminem PSZOK, w tym m.in. odpady zebrane selektywnie zostaną przyjęte do PSZOK po okazaniu dokumentu - dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu nieruchomości lub potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - potwierdzającego, że pochodzą one z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawichoście czynny jest:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°° i w soboty od 9°° do 12°°.
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
DANE ADRESOWE:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Polna
27-630 Zawichost
TELEFONY DO KONTAKTU:
15 8364 115
Nadzór nad działalnością PSZOK sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Zawichost.

 REGULAMIN PSZOK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-15 08:27:32.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbierany jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. O/Ostrowiec ul. Gulińskiego 13a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,zgodnie z harmonogramem odbiorów lub dostarczane do PSZOK przez mieszkańców gminy.
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wag), sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe), sprzęt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku), sprzęt oświetleniowy (np.: oprawy oświetleniowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne (np.: wiertarki, piły, maszyny do szycia), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo).

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:33:44 | Data modyfikacji: 2019-10-03 08:09:29.
Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:33:44
Data modyfikacji: 2019-10-03 08:09:29
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki