Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Oświadczenie majątkowe
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:36:33 | Data modyfikacji: 2018-10-05 07:26:10.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:41:37 | Data modyfikacji: 2018-10-05 07:27:08.
Oświadczenie majątkowe
 Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:41:51 | Data modyfikacji: 2018-10-05 07:28:00.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:42:06 | Data modyfikacji: 2018-10-05 07:28:50.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:44:15 | Data modyfikacji: 2018-10-05 07:28:50.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:45:20 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:37:32.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:45:41 | Data modyfikacji: 2018-10-04 11:55:05.
Oświadczenie majątkowe
 Marcin Kaca - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:46:00 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:39:45.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:46:16 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:40:40.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Kawecka - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:46:31 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:41:37.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:47:13 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:42:48.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Banajski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:44:38 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:42:48.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Korona – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:46:30 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:42:48.
Oświadczenie majątkowe
  Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:48:43 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:42:48.
Oświadczenie majątkowe
 Edyta Rębiś - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:51:00 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:42:48.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:51:00
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki