Informacje nieudostęp.

Informacje nieudostęp.

 info burmistrz

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:04:37.
 echDniaart.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:22:46.
 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:13:24.
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:14:04.
Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:14:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto i Gmina Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy:
Andrzej Wzorek
Kontakt:
Tel: (+48 15) 836-41-15
Fax: +48 15) 836 40 51
e-mail: urzad@zawichost.pl