Sesja 10/08/2018

Uchwała Nr XLI/207/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:24:06 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:28:56.
Uchwała Nr XLI/208/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:24:16 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:29:55.
Uchwała Nr XLI/209/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost so zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:24:28 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:32:19.
Uchwała Nr XLI/210/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawichost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:24:56 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:34:14.
Uchwała Nr XLI/211/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:25:05 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:36:03.
Uchwała Nr XLI/212/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:25:14 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:39:10.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-08-16 08:25:14
Data modyfikacji: 2018-08-16 08:39:10
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki